Εξέταση εργαστηρίου - Examination of Food Chemistry Laboratory
- Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 - 4:48 μ.μ. -

[Text in English follows later on]

Η εξέταση του εργαστηρίου  Χημεία Τροφίμων θα γίνει την Τρίτη 06/06/2023 στις αίθουσες ΧΗ7, ΧΗ8 9:00 - 11:00

The examination of the laboratory course will be held on Tuesday 6th of June at XH7 and XH8. The classrooms are on the ground floor of the building where you performed your exercises.