Διευκρίνιση για την Αναφορά της άσκησης 7
- Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 - 1:57 μ.μ. -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες,

για τον προσδιορισμό της αλκαλικότητας της τέφρας βασιστείτε στον Αριθμό αλκαλικότητας κατά Buttenberg. Προσέξτε ότι στο πείραμά μας χρησιμοποιήσαμε θειϊκό οξύ 0.1 Μ που χρειάζεται μετατροπή σε κανονικότητα. Το θειϊκό οξύ που προστέθηκε στην αρχή της διαδικασίας αντέδρασε με την τέφρα και η περίσσειά του προσδιορίζεται μέσω της ογκομέτρησης με το διάλυμα NaOH. 

Παρακαλώ αν δεν έχετε κάνει υπολογισμούς σύμωνα με τα παραπάνω ανεβάστε πάλι την αναφορά σας. 
Με εκτίμηση,
Καλλιγοσφύρη Παναγιώτα