ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ (ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ) ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΝ
- Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 -

Με βάση τις ανακοινώσεις της Επιτροπής Υγείας και του Πανεπιστημίου η ΑΥΡΙΑΝΗ επίδειξη γραπτών του μαθήματος ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και σε περίπτωση που δεν δοθεί παράτση για καταχώρηση βαθμών στο progress θα ματαιωθεί.

Ι. Χατζηλυγερούδης