ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΝ
- Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 -

Στον φάκελο "Έγγραφα/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ" έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα εξέτασης του 2ου εργαστηρίου ΤΝ στις 6/12/2018.

Ι. Χ.