ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018-ΤΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)
- Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018 -

Αναρτήθηκαν στον φάκελο "Έγγραφα/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018" τα αποτελέσματα του μαθήματος της ΤΝ του ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (εξέταση της 29/1/2018). Στην στήλη "ΚΑΝΟΝ. έχει γίνει κανονικοποίηση της βαθμολογίας του "ΓΡ. ΧΑΤΖ." λόγω περιορισμένου χρόνου της εξέτασης. Όσοι θέλουν να δουν το γραπτό τους να έλθουν στο γραφείο μου την ΤΡΙΤΗ 6/3/18 στις 19.15.

Ι. Χατζηλυγερούδης