ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

Σχετικά με παλαιότερους βαθμούς εργαστηρίου
- Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 - 7:58 μ.μ. -

Όπως έχει ανακοινωθεί, τυχόν παλιότεροι βαθμοί εργαστηριακών ασκήσεων δεν κρατιούνται πλέον
Για τη συμμετοχή στην γραπτή εξέταση του μαθήματος είναι υποχρεωτική η παράδοση τουλάχιστον του 50% των εργασιών που θα ανακοινωθούν, δηλ. τουλάχιστον 2 από τις 3 εργασίες. 
Οι βαθμοί των φετινών ασκήσεων θα ισχύουν μέχρι και την εξεταστική Σεπτ. 2024.

Οι διδάσκοντες