ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (PROLOG)
- Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 - 12:09 μ.μ. -

Έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της 3ης Εργαστηριακής Άσκησης εδώ.

Θέλω να σας ενημερώσω για τα εξής:

1. Αρκετοί δεν ακολούθησαν τα ζητούμενα από την άσκηση και, αντί να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα σαν ένα αλληλεπιδραστικό παιχνίδι όπως εζητείτο, υλοποίησαν ένα πρόγραμμα που βρίσκει αυτόματα τη λύση του προβλήματος που τους ανατέθηκε χρησιμοποιώντας διάφορους αλγορίθμους. Κανονικά θα έπρεπε να μηδενιστούν, διότι απάντησαν σε άλλου τύπου εκφώνηση, η οποία μάλιστα έχει πληθώρα απαντήσεων στο διαδίκτυο (και γι' αυτό δεν χρησιμοποιηθήκε). Για να μη γίνει αυτό, βαθμολογήθηκαν με το 50% της αξιολόγησης του προγράμματος που έκαναν. Δηλαδή ένα άριστο πρόγραμμα αυτόματης λύσης βαθμολογήθηκε με 5.

2. Τό ίδιο συνέβη και με αυτούς που είχαν σχεδόν ταυτόσημο κώδικα Prolog.

Καλή συνέχεια!

Ι. Χατζηλυγερούδης