Διευκρίνιση για την 2η Ατομική Εργασία 2021-22
- Κυριακή, 10 Απριλίου 2022 -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

 

Μετά από ερωτήσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, διευκρινίζουμε ότι η άσκηση ζητάει επί της ουσίας να υλοποιήσετε έναν (ή και όλους) από τους παρακάτω ελεγκτές:

 

- Feedforward plus feedback linearizing controller (Inverse Dynamics Controller)

- Gravity Compensation controller

 

Όπως φαίνονται στις διαφάνειες της 3ης διάλεξης και σελίδα 22. Αν κάποιος δεν καταφέρει τους παραπάνω και μπορέσει να υλοποιήσει μόνο τον "Feedback control (PID)", τότε δεν θα βαθμοληθεί με άριστα ακόμα και αν δουλεύει ο ελεγκτής σωστά.

 

Καλή ενασχόληση,

Οι διδάσκοντες