ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (2019-20) (CEID 552)

Ιωάννης Χατζηλυγερούδης

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται τα ακόλουθα βασικά θέματα: Συναρτησιακός Προγραμματικός - Γλώσσα Προγραμματισμού Lisp, Επίλυση Προβλημάτων με χρήση της Lisp, Προγραμματισμός Βασισμένος σε Κανόνες, Ευφυή Συστήματα Βασισμένα σε Κανόνες, Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων, Περιβάλλον Προγραμματισμού CLIPS. Εισαγωγή στη Ρομποτική-Βασικά Προβλήματα, Σχεδίαση Ενεργειών, ROS/Webots. Το μάθημα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο πάνω στην υλοποίηση ευφυών συστημάτων με χρήση γλωσσών και εργαλείων ευφυούς προγραμματισμού καθώς και ανάπτυξη συστημάτων για προβλήματα Ρομποτικής.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Εισαγωγή
 • Θεμελιώδεις Συναρτήσεις
 • Συναρτήσεις Χρήστη
 • Έλεγχος Ροής Προγράμματος
 • Αναδρομικές Συναρτήσεις
 • Συνάρτηση Let
 • Παράμετροι Ειδικού Σκοπού
 • Συναρτήσεις με Ορίσματα Συναρτήσεις
 • Συναρτήσεις Εισόδου &Εξόδου
 • Λίστες Ιδιοτήτων
 • Πίνακες
 • Δομές
 • Ειδικές Μεταβλητές
 • Αλφαριθμητικά-Χαρακτήρες
 • Διαχείριση Αρχείων
 • Αναζήτηση και Στρατηγικές Ελέγχου
 • Πρόβλημα των Δύο Δοχείων
 • Κανόνες Παράγωγης
 • Μέθοδοι Συλλογισμού
 • Μέθοδοι Εξαγωγής Συμπερασμάτων

 

 • Ταίριασμα Προτύπων
 • Στρατηγικές Επίλυσης Σύγκρουσης
 • Αλγόριθμος RETE

 

 • Ορισμός Eμπειρων Συστημάτων (ΕΣ)
 • Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ΕΣ
 • Δομη ΕΣ
 • Εργαλεία Ανάπτυξης

 

 • Διαδικασία Δημιουργίας Βάσης Κανόνων
 • Μέθοδοι Επιλογής Χαρακτηριστικών
 • Διακριτοποίηση-Μέθοδοι Διακριτοποίησης
 • Δένδρα Απόφασης
 • Αλγόριθμος ID3
 • Αλγόριθμος C4.5
 • Επαλήθευση (Verification)
 • Συνέπεια (Consistency)
 • Πληρότητα (Completeness)
 • Δημιουργία Βάσης Κανόνων
 • Εργαλεία Υποστήριξης Εξαγωγής και Υλοποίησης Κανόνων
 • Εισαγωγή στο εργαλείο CLIPS 
 • Βασικά Στοιχεία
 • Γεγονότα-Κανόνες-Συναρτήσεις
 • Στρατηγικές Επίλυσης  Συγκρούσεων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1792
Αρ. Προβολών :  12654

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις