Τρίτη Προαιρετική Άσκηση για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική"
- Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Η τρίτη προαιρετική άσκηση για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" έχει αναρτηθεί στην επιλογή "Εργασίες" του eclass (μπορείτε να τη δείτε και εδώ).

Η εργασία έχει να κάνει με αλγορίθμους ενισχυτικής μάθησης χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη machin. Πιο συγκεκριμένα, καλείστε να υλοποιήσετε την συνεχή εκδοχή του Mountain Car Problem και να τρέξετε κάποιους αλγορίθμους ενισχυτικής μάθησης σε αυτό.

 

1) αναφορά με αναλυτική περιγραφή και συγκρίσεις

2) κώδικας για το Mountain Car πρόβλημα

3) γραφικές παραστάσεις που συγκρίνουν τις τεχνικές ως προς την αποδοτικότητα (σε χρόνο και σε ποιότητα)

4) κώδικες όπου τρέχουν οι αλγόριθμοι

 

Η προθεσμία υποβολής είναι 30 Απριλίου 2021.

 

Καλή ενασχόληση!

 

Οι διδάσκοντες