Δεύτερη Προαιρετική Άσκηση για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική"
- Κυριακή, 21 Μαρτίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Η δεύτερη προαιρετική άσκηση για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" έχει αναρτηθεί στην επιλογή "Εργασίες" του eclass (μπορείτε να τη δείτε και εδώ).

Η εργασία έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός feedback PID controller σε tak-space. Δείτε την περιγραφή στο συνημμένο αρχείο. Τα παραδοτέα είναι:

1) Αναφορά με αναλυτική περιγραφή και συγκρίσεις

2) Γραφικές παραστάσεις που συγκρίνουν τις τεχνικές ως προς την αποδοτικότητα (σε χρόνο και σε ποιότητα)

3) Κώδικες όπου τρέχουν οι ελεγκτές στο περιβάλλον προσομοίωσης robot dart

 

Η προθεσμία υποβολής είναι 2 Απριλίου 2021.

 

Καλή ενασχόληση!

 

Οι διδάσκοντες