Εργαστηριακή Άσκηση 2022-2023
- Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 - 10:33 π.μ. -

Η εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ανακοινώθηκε και μπορείτε να την βρείτε στα Έγγραφα.

Η άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί σε ομάδες από 1 έως 4 άτομα. Για την υλοποίηση της άσκησης θα χρειαστούν τα εργαλεία Flex και Bison.

Οι τελικές ημερομηνίες παράδοσης θα καθοριστούν αναλόγως με τις ημερομηνίες γραπτών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Αναλόγως θα καθοριστεί και η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης της εργασίας.

 

Οδηγίες για την υλοποίηση σε Windows (Προτεινόμενος τρόπος)

 1. Ο απλούστερος τρόπος χρήσης των εργαλείων για τους χρήστες λειτουργικού συστήματος Windows είναι μέσω της εγκατάστασης του Cygwin.
 2. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του Cygwin.
 3. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης φροντίστε να κάνετε install τα packages flex και bison, καθώς και τα gcc και make.Σε κάποιο βήμα του setup σας ζητάει να διαλέξετε packages, τα flex και bison δεν είναι a priori επιλεγμένα! Θα πρέπει να γράψετε στην γραμμή αναζήτησης "flex" και να κάνετε install και έπειτα να γράψετε "bison" και να κάνετε install. Ομοίως και για τα άλλα δυο packages.
 4. Ο default φάκελος εργασίας είναι ο "C:\cygwin\home\[username]\": Σε αυτόν τον φάκελο θα διατηρείτε τα αρχεία του κώδικα που θα γράψετε.
 • Δημιουργείτε τα αρχεία εισόδου για τα δυο εργαλεία και από την γραμμή εντολών του cygwin μπορείτε να τρέξετε κατευθείαν:
 • bison -d arxeio_b.y
 • flex arxeio_l.l
 • gcc arxeio_b.tab.c arxeio_l.yy.c -lfl

 

Οδηγίες για την υλοποίηση σε Linux

 1. Τυπικά, στις διανομές Linux τα packages gcc και make είναι προεγκατεστημένα. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε τα πακέτα flex και bison από το terminal του συστήματος.
 2. Δημιουργείτε τα αρχεία εισόδου για τα δυο εργαλεία.
 3. Εκτελείτε τις εντολές:
 • bison -d arxeio_b.y
 • flex arxeio_l.l
 • gcc arxeio_b.tab.c arxeio_l.yy.c -lfl