Μάιος 2024
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
σήμερα - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024 - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024 - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024 - 3:00 μ.μ.
Απρίλιος 2024
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024 - 3:00 μ.μ.
Μάρτιος 2024
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024 - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024 - 3:00 μ.μ.
Φεβρουάριος 2024
2ο ΜΑΘΗΜΑ - Γλωσσική ανάπτυξη   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024 - 3:00 μ.μ.
1ο ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 - 3:00 μ.μ.