;Όροι και Συντελεστές της Παράστασης ΙΙΙ: Σκηνική απόδοση μη θεατρικών κειμένων στην εκπαίδευση ( )

Ιωάννα Ροϊλού

Περιγραφή

Το θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν στις διαφορές του λόγου στα διάφορα λογοτεχνικά είδη και ειδικά στο θέμα του αφηγητή και τι προϋποθέτει η σκηνική απόδοση ενός μη θεατρικού κειμένου και αντίστοιχα η παρουσία του αφηγητή στη σκηνή. Επίσης εξετάζει και περιπτώσεις όπου η σκηνική απόδοση μπορεί να χρησιμοποιεί ως «κείμενα» έργα άλλων ειδών τέχνης, όπως ζωγραφική ή μουσική. Τέλος εξετάζει τους τρόπους και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους αυτή η δημιουργική διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στην εκπαίδευση.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποτελείται από πρακτικές ασκήσεις πάνω σε κείμενα πρωτίστως λογοτεχνικά εξερευνώντας διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποδοθεί σκηνικά ο αφηγηματικός λογοτεχνικός λόγος και να παρουσιαστεί σκηνικά ο αφηγητής. Επίσης αναζητά τρόπους που μπορούν να αξιοποιηθούν σκηνικά άλλου είδους «κείμενα» (όπως πίνακες ζωγραφικής και καρτ ποστάλ). Ένα μέρος των κειμένων αυτών απευθύνονται σε παιδιά και μπορού

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις