Εισαγωγή στην αρχαιολογία του αρχαίου θεάτρου

Μάρτιν Κρέεμπ

Περιγραφή

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα ασχολείται με τη γένεση και την εξέλιξη του αρχιτεκτονικού τύπου του αρχαίου (ελληνικού και ρωμαϊκού) θεάτρου. Η γένεση συζητείται με παράδειγμα το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα, η εξέλιξη με την παρουσίαση επιλεγμένων θεάτρων του μεσογειακού χώρου.

Παρουσιάζονται ειδικότερα:

  • Η μορφή της ορχήστρας· η εξέλιξη του σκηνικού οικοδομήματος· οι διαφορές ανάμεσα στα ελληνικά και ρωμαϊκά θέατρα.
  • Ο Βιτρούβιος και η περιγραφή του των θεάτρων της ρωμαϊκής και ελληνικής (ελληνιστικής) εποχής.
  • Η Forma Urbis Romae και η σημασία της για το θέατρο του Πομπηίου· το θέατρο του Πομπηίου.
  • Πορτραίτα ποιητών, ανάγλυφα Μενάνδρου και Ευριπίδη· γλυπτός διάκοσμος (αγάλματα και ανάγλυφα) στο ρωμαϊκής εποχής θέατρο, με μια εισαγωγή στο ρωμαϊκό πορτραίτο.
  • Αγγειογραφία και θέατρο· τοιχογραφίες και ψηφιδωτά που σχετίζονται με σκηνές από παραστάσεις.
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Γνωριμία με τις απαρχές και την εξέλιξη του δράματος. Παρακολούθηση των σταδίων εξέλιξης του θεατρικού οικοδομήματος. Περιγραφή της μορφής και της χρήσης του αρχαίου θεάτρου.
Γεωγραφική κατανομή των αρχαίων θεάτρων. Γνώση των (γραμματειακών και αρχαιολογικών πηγών) για το αρχαίο θέατρο.
Περιγραφή των πρώτων εξελικτικών σταδίων στην αρχιτεκτονική μορφή του θεάτρου. Ανάδειξη της σχέσης του σχήματος της ορχήστρας με τη μορφή του Χορού του δράματος. Παρουσίαση των αρχαιολογικών δεδομένων για την ύπαρξη της ορθογώνιας ορχήστρας και γνωριμία με τα θέατρα στα οποία διαπιστώνεται η ύπαρξή της.
Παρουσίαση στους εκπαιδευόμενους των συνθηκών της γένεσης του δράματος στην Αττική. Γνωριμία με τις θρησκευτικές εορτές που περιελάμβαναν δραματικούς αγώνες. Παρουσίαση των αρχιτεκτονικών φάσεων του θεάτρου του Διονύσου. Εισαγωγή στο ρωμαϊκό θέατρο.
Εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την εξέταση ενός «αρχαιολογικού προβλήματος» (η ύπαρξη ή όχι «κινούμενης σκηνής» στα θέατρα της Μεγαλόπολης, της Σπάρτης και της Μεσσήνης). Παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης. Το άρθρο της Caroline Buckler. Κατανόηση της ερμηνείας των αρχαιολογικών δεδομένων.
Εις βάθος γνώση ενός αρχαίου μνημείου (θέατρο Πριήνης) και η κατανόηση της χωροθέτησής του εντός της πόλης. Εξέταση της μορφής ενός στοιχείου της σκευής του αρχαίου θεάτρου, του ανελκυστήρα.
Παρουσίαση του πιο γνωστού αρχαίου θεατρικού μνημείου στον ελλαδικό χώρο (Επίδαυρος). Εξοικείωση με τα μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Αναγνώριση (μέσα από τα παραδείγματα των θεάτρων της Επιδαύρου, της Σικυώνος και του/της Στράτου) του τύπου του σκηνικού οικοδομήματος με λογείο και κεκλιμένα επίπεδα.
Γνωριμία με την αρχαία πόλη των Οινιαδών που περιλαμβάνει και το θέατρο. Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου θεάτρου. Παρακολούθηση της εξέλιξης της μορφής του σκηνικού οικοδομήματος στο χρόνο.
Γνωριμία με το θέατρο της Δήλου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Παρακολούθηση των διαφορετικών οικοδομικών φάσεων του σκηνικού κτιρίου.
Κατανόηση των μορφολογικών/ αρχιτεκτονικών διαφορών του ελληνικού από το ρωμαϊκό θέατρο και σύνδεση αυτών των διαφορών με τις επιτελούμενες λειτουργίες των κτιρίων. Δυνατότητα του εκπαιδευόμενου να διακρίνει τα θέατρα του ελληνικού τύπου από τα ρωμαϊκά.
Γνωριμία με τον Βιτρούβιο και το έργο του. Κατανόηση της επιρροής του Βιτρουβίου στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Αξιολόγηση της συμβολής του Βιτρουβίου στη μελέτη του αρχαίου θεάτρου.
Επαφή των εκπαιδευόμενων με τη ρωμαϊκή Αρχαιολογία. Παρουσίαση της Forma Urbis ως σημαντικής πηγής για τα θέατρα της Ρώμης. Κατανόηση της λειτουργίας και της σημασίας του θεάτρου για το ρωμαϊκό κράτος και την κοινωνία, μέσα από την εξέταση των σημαντικών θεάτρων του Πομπηίου και του Μαρκέλλου.
Γνωριμία με ένα ρωμαϊκού τύπου θεατρικό μνημείο στην Ανατολή. Κατανόηση της μορφής του ρωμαϊκού τύπου του σκηνικού οικοδομήματος με τη βοήθεια ενός από τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία. Κατανόηση της διάρθρωσης της scaenae frons.
Περιγραφή της scaenae frons του ρωμαϊκού θεάτρου με χρήση του παραδείγματος της Κορίνθου. Διάκριση των τύπων του γλυπτού διακόσμου της scaenae frons. Η σημασία της επιλογής των διακοσμητικών θεμάτων της scaenae frons και η λειτουργία της διακόσμησης.
Παρουσίαση των σωζόμενων μαρτυριών για την απεικόνιση των δραματικών ποιητών στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γλυπτική και παρακολούθηση της επιβίωσης των εικονιστικών τύπων.
Προβληματισμός του εκπαιδευόμενου σχετικά με το βαθμό βεβαιότητας στη σύνδεση των αγγειογραφιών με τις θεατρικές παραστάσεις. Επισκόπηση των απεικονίσεων θεατρικών έργων στα διάφορα είδη τέχνης. Αναγνώριση κοινών τύπων/ προτύπων μεταξύ διαφορετικών ειδών τέχνης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο