Αρχαίο ελληνικ? θέατρο και αρχαιολογία

Μάρτιν Κρέεμπ

Περιγραφή

Εισαγωγή στην επιστημονική εργασία: Μαζεύω βιβλιογραφία για ένα συγκεκριμένο θέμα· διαβάζω και γράφω κείμενα με υποσημειώσεις· αναλύω συντομογραφίες και μαθαίνω να τις χρησιμοποιώ η ίδια/ο ίδιος· προετοιμάζω μια παρουσίαση PowerPoint για συγκεκριμένο θέμα· παρακολουθώ τις εργασίες των συμφοιτητών μου και του διδάσκοντος κριτικά· γράφω μια σεμιναριακή εργασία.

Θέματα που αφορούν στα υλικά κατάλοιπα γύρω από το αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό θέατρο.

Ενότητες

Παρουσίαση και κοινή ανάγνωση επιστημονικών πραγματειών, επεξήγηση λεπτομερειών (χρήση βιβλιογραφίας, συστήματα συντομογραφίων, περιεχόμενο υποσημειώσεων κ.α.).

Παρουσίαση διαφόρων διαδικτυακών online βοηθημάτων (κατάλογοι βιβλιοθηκών, βιβλιογραφίες, βιβλιοκρισίες, εικόνες) και online κειμένων (μονογραφιών, άρθρων). Βλ. link.

Παρουσίαση ενός συστήματος αρχειοθέτησης εγγράφων και εικόνων (zotero). Βλ. «zotero

Ενώ η εικόνα μας του αρχαίου ελληνικού θεάτρου επηρρεάστηκε από το - ιδιαίτερα καλά διατηρημένο - θέατρο της Επιδαύρου, τα πρώιμα θέατρα θεωρείται ότι διέθεταν ορχήστρα ορθογώνιας μορφής. Ύστερες γραμματειακές πηγές (βλ. άρθρο της H. Froning, 2010) καθώς και τα ίδια τα μνημεία (θέατρα Ικαρίου, Θορικού, Ραμνούντος, Άργους, Συρακουσών, αλλά και το θέατρο Διονύσου στην Αθήνα) μαρτυρούν την ύπαρξη αυτού του στοιχείου.

 

Βλ. Ορθογώνια ορχήστρα α΄ μέρος. Ορθογώνια ορχήστρα β΄ μέρος.

Σε πρόσφατα δημοσιευμένο βιβλίο ο Σάββας Γώγος, Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου (Αθήνα, Εκδόσεις Μίλητος χ.ε.ε., 2005;), ασχολείται και με το πρόβλημα της ύπαρξης της ορθογώνιας ορχήστρας. Κριτική ανάγνωση συγκεκριμένων χωρίων του κειμένου (βλ. την επισυναπτόμενη παρουσίαση PowerPoint).

Γώγος Θέατρο Διονύσου

Το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα (χρονολογείται, με μεγάλη πιθανότητα, γύρω στο 500/490 π.Χ.) θεωρείται πρότυπο για όλα τα μεταγενέστερα ελληνικά θέατρα. Κατά τη διάρκεια των αιώνων υπέστη άπειρες αλλαγές. Α΄ μέρος του μαθήματος για αυτές τις αλλαγές.

 

Μεταγενέστερες φάσεις του θεάτρου του Διονύσου πριν από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.

Το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα (χρονολογείται, με μεγάλη πιθανότητα, γύρω στο 500/490 π.Χ.) θεωρείται πρότυπο για όλα τα μεταγενέστερα ελληνικά θέατρα. Κατά τη διάρκεια των αιώνων υπέστη άπειρες αλλαγές. Β΄ μέρος του μαθήματος για αυτές τις αλλαγές.

 

Μεταγενέστερες φάσεις του θεάτρου του Διονύσου από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. έως την εγκατάληψη του θεάτρου

Στα αρχαία ελληνικά θέατρα, μετά την εξέλιξη του πορτρέτου στην ελληνική τέχνη, τοποθετούνταν ανδριάντες επώνυμων ποιητών. Α΄ μέρος μαθήματος για τους ανδριάντες αυτούς.

Πορτρέτα Ελλήνων δραματικών ποιητών Α

 

Μια καλή επισκόπηση του θέματος και των προβλημάτων που συνδέονται με το ελληνικό και ρωμαϊκό πορτρέτο γενικότερα, δίνει ο Tonio H?lscher (link). Στο μάθημα προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε βιβλιογραφία, και να γράψουμε ένα προσχέδιο για μια παρουσίαση του συγκεκριμένου θέματος.


H?lscher, Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία - πορτρέτο

Στα αρχαία ελληνικά θέατρα, μετά την εξέλιξη του πορτρέτου στην ελληνική τέχνη, τοποθετούνταν ανδριάντες επώνυμων ποιητών. Β΄ μέρος μαθήματος για τους ανδριάντες αυτούς.

Πορτρέτα Ελλήνων δραματικών ποιητών Β

«Πορτρέτα» απαντούν και σε μερικά ανάγλυφα. Θεωρία του Ashby για την ορθότητα ή όχι της ερμηνείας ενός από τα ανάγλυφα.

Ανάγλυφα με «πορτρέτα» ποιητών

Στον ίδιο θεματικό κύκλο ανήκουν επιτύμβια και αναθηματικά ανάγλυφα με μορφές ηθοποιών. Αναφέρονται, σε αυτό το μάθημα, και τα χορηγικά μνημεία, ο λόγος ύπαρξής τους και η εμφάνισή τους.

Χορηγικά μνημεία

Παρουσιάζονται τα θέατρα της Επιδαύρου, Μεγαλόπολης, Πριήνης, και των γειτονικών με την Πάτρα χώρων Καλυδώνας, Νέας Πλευρώνας, Οινιαδών και Στράτου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -