ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Χριστόφορος Κροντηράς, Χρήστος Τσάμης, Σκαρλάτος Δημήτρης, Πουλόπουλος Παναγιώτης

Περιγραφή

Φυσική και Τεχνολογία Υλικών και  Διατάξεων Στερεάς Κατάστασης

  

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Βασικές φυσικές ιδιότητες ημιαγωγών (ανασκόπηση)

-Ενεργειακές ζώνες και διαγράμματα Ε-x.

-Διαγράμματα Ε-k.

-Διάκριση ημιαγωγών

-Ενδογενείς ημιαγωγοί (στατιστική φορέων αγωγιμότητας)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Εξωγενείς Ημιαγωγοί

-Στατιστική φορέων αγωγιμότητας (θερμοκρασιακή εξάρτηση)

-Εκφυλισμένοι ημιαγωγοί

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Μηχανισμοί Αγωγιμότητας σε ημιαγωγούς

- Ρεύματα ολισθήσεως και βασικά μεγέθη (ευκινησία,  αγωγιμότητα, η έννοια της ενεργού μάζας)

  • Ρεύματα διαχύσεως
  • Φωτογέννεση φορέων αγωγιμότητας (σε συνθήκες άμεσης/έμμεσης επανασύνδεσης και χαμηλό επίπεδο έγχυσης)

- Η εξίσωση συνεχείας στους ημιαγωγούς

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Η επαφή p-n

- Διαπραγμάτευση σε κατάσταση ισορροπίας

- Διαπραγμάτευση σε συνθήκες εξωτερικής πόλωσης και εξαγωγή της χαρακτηριστικής I-V

  • Ετεροεπαφές

 

  • ΕΝΟΤΗΤΑ V: Η επαφή MIS

- Η ιδανική επαφή MIS: Βασική φαινομενολογική περιγραφή

- Βασικά μοντέλα περιγραφής

- Χωρητικότητα ιδανικής επαφής MIS

- Ρεαλιστικέ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις