ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

Δημήτριος Σκαρλάτος

Περιγραφή
Περιεχόμενο μαθήματος

Ι. Τι είναι Κλασική και τι Σύγχρονη Φυσική

ΙΙ. Οι ανεπάρκειες της Κλασικής Φυσικής στην περιγραφή του μικρόκοσμου που οδήγησαν στην ανάδειξη της Παλαιάς Κβαντικής Θεωρίας

(α) Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός του φωτός (ακτινοβολία του μέλανος σώματος, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φαινόμενο Compton) και η έννοια του φωτονίου. Κομβικά πειράματα και ερμηνείες τους

(β) Πρώιμα ατομικά μοντέλλα. Ατομικά φάσματα και το ατομικό πρότυπο του Bohr. Το πείραμα Franck-Hertz

(γ) Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός. Η έννοια της σταθεράς του Planck και οι κανόνες κβάντωσης Bohr-Wilson-Sommerfeld

(δ) Οι ανεπάρκειες της παλαιάς Κβαντικής Θεωρίας

ΙΙΙ. Βασικές αρχές της (νεώτερης) Κβαντομηχανικής

(α) Η εξίσωση του Schroedinger. Η έννοια της κυματοσυνάρτησης

(β) Εφαρμογές σε απλά μονοδιάστατα παραδείγματα

(γ) Εισαγωγή σε απλά τριδιάστατα προβλήματα και η ανάδειξη του εκφυλισμού

(δ) Ποιοτική ανάδειξη των αρχών της Κβαντομηχανικής και του προβλήματος της μετρητικής διαδικασίας

ΙV. Ποιοτική περιγραφή τ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  37601
Αρ. Προβολών :  200727