ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EEΕ426)

Βασίλειος Λουκόπουλος

Περιγραφή

Tο Μάθημα της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής χωρίζεται σε δύο μέρη, στη Θεωρία και στο Εγαστήριο.

Στη Θεωρία αποδίδονται έννοιες οι οποίες θα διασαφηνιστούν αργότερα μέσω του Εργαστηρίου σε ομαδικά projects.

 

ΘΕΩΡΙΑ

1. Εισαγωγή στη μεθοδολογία των Πεπερασμένων Διαφορών (Finite Differences Method - FDM) για την αριθμητική επίλυση πεδίων ροής.

2. Βασικές έννοιες των πεπερασμένων διαφορών (Σφάλματα αποκοπής και συσσώρευσης, Συνέπεια, Ευστάθεια, Σύγκλιση).

3. Ρητά και πεπλεγμένα σχήματα διακριτοποίησης (Μονοδιάστατη, γραμμική εξίσωση μεταγωγής-διάχυσης: ρητά σχήματα πεπερασμένων διαφορών, κριτήρια ευστάθειας. Μονοδιάστατη, μη-γραμμική εξίσωση μεταγωγής-διάχυσης: ρητά και άρρητα σχήματα πεπερασμένων διαφορών, κριτήρια ευστάθειας, συνοριακές συνθήκες. Δισδιάστατη ή τρισδιάστατη εξίσωση μεταγωγής-διάχυσης: ρητά και άρρητα σχήματα πεπερασμένων διαφορών. Εξισώσεις Navier-Stokes: μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών).

4. Γένεση υπολογιστικού πλέγματος και μετασχηματισμός συντεταγμένων. 5. Επιβολή ορ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Εισαγωγικές Έννοιες

Εξισώσεις Διατήρησης

Περιγραφή Αριθμητικών Μεθόδων ως βάση της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής

Περιγραφή Εξισώσεων Διάχυσης

Περιγραφή της Χρονικά Μεταβαλλόμενης Διάχυσης

Σύντομη Εισαγωγή στη Ροή των Ρευστών 

Ενδεικτικές Ασκήσεις - Αντιπροσωπευτικές των Κεφαλαίων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2560
Αρ. Προβολών :  11262

Ημερολόγιο