Γενική Σχετικότητα

Χαράλαμπος Αναστόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μία σύντομη εισαγωγή στη διαφορική γεωμετρία που αποτελεί το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για τη διατύπωση της θεωρίας της Σχετικότητας. Το δεύτερο μέρος είναι η παρουσίαση της θεωρίας καθαυτής, των βασικοτερων επιλύσιμων μοντέλων της και μια εισαγωγή στη φυσική των μελανών οπών.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις