Θεωρία Ομάδων και Εφαρμογές στη Φυσική

Ανδρέας Αρβανιτογεώργος

Περιγραφή

Εισαγωγή στις ομάδες Lie με έμφαση στις ομάδες πινάκων.  Στοιχεία αναπαραστάσεων συμπαγών ομάδων Lie.  Άλγεβρες Lie και βασικά θεωρήματα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις