Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία

Μιχαήλ Παρούσης

Περιγραφή

Η Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία εξετάζει μέσω της επικοινωνιακής βάσης της διυποκειμενικότητας ζητήματα θεμελίωσης του Ορθού κατά το ιδιωτικό και δημόσιο Πράττειν.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σε αυτή την θεματική ενότητα, αναλύονται έννοιες, όπως της Πρακτικής Φιλοσοφίας, του διακίου, της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης.

Στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα, παρουσιάζεται η έννοια του Λόγου, ο χωρισμός της Μεσαιωνικής από την Νεότερη εποχή και αναφέρονται πολιτικές στάσεις, όπως του Φιλελευθερισμού και των ειδών από τα οποία απαρτίζεται (εξισωτικός, ωφελιμιστικός, ελευθερισμός)

Παρουσιάζεται η έννοια της ελευθερίας, ως της ένοιας που διέπει τις επιλογές και τις κινήσεις μας και οδηγεί στο αυτεξούσιο του προσώπου. Επίσης, εισάγεται η έννοια της κυριότητας από τον Λοκ.

Ορίζονται οι αρχές της δημοκρατικής κοινωνίας και του πλουραλισμόύ. Κινός παρανομαστής και των δύο είναι η άμεση δημοκρατία.

Η αληθινή παροχή ισότητας ευκαιριών όλων των πολιτών και το  κράτος δικαίου συναποτελούν τους δυο κανόνες δικαιοσύνης σύμφωνα με τον Rawls.

Εισάγεται η έννοια του κράτους δικαίου και η αρχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, του συνταγματικού πατριωτισμού και του ρόλου του συντάγματος.

Εισάγεται η έννοια του ομιλιακού ενεργήματος και των εκπροσώπων του, όπως και αυτή της κατανόησης, της κατανοησιμότητας α' επιπέδου λόγου και της επικοινωνιακής ισχύος.

Εισάγεται η θεωρία του Habermas και τα είδη της ηθικής, όπως και οι κανόνες διεξαγωγής ενός ιδεατού διαλόγου μιας ιδεώδους ομιλιακής κατάστασης.

Εισάγεται η θεωρία της ιδεώδους δημοκρατικής διαβούλευσης στα πλαίσια του φιλελευθερισμού, της ποικιλοδοξίας και της διαβούλευσης, του ενεργού πολίτη.

Γίνεται μία ανακεφαλαίωση των βασικών αρχών και κινημάτων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  9170
Αρ. Προβολών :  54456

Ημερολόγιο