ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ

Μιχαήλ Παρούσης

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει την εξέλιξη της ηθικής από την αναλυτική μεταηθική στην εφαρμοσμένη ηθική όπως προκύπτει από την ανάγκη επίλυσης ηθικών διλημμάτων, τα οποία αναφύονται από την πρόοδο της τεχνολογίας ή ιστορικές συγκυρίες της εποχής μας.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Εισαγωγή στην έννοια και την ύλη της Εφαρμοσμένης Ηθικής

Βιοτικές κρίσεις και ηθικά επιχειρήματα

Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια)

Ιατρική ηθική

Βιοτικές καταστάσεις και ειδήσεις

Περιπτώσεις που τα άτομα δεν είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις για τον εαυτό τους

Η Βιοηθική ως πεδίο της Εφαρμοσμένης Ηθικής

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρείν

Σχέση Ηθικής και Δικαιοσύνης

Φιλοσοφική Συμβουλευτική

Η θεματική ενότητα περιέχει ερωτήματα από βασικά σημεία της παράδοσης του μαθήματος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  11211
Αρ. Προβολών :  70324

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις