ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Χρήστος Τερέζης

Περιγραφή

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα αναλάβουμε το εγχείρημα να παρουσιάσουμε με γενικό τρόπο τις κυριότερες φιλοσοφικές θεωρίες περί ηθικής στην Αρχαία Ελλάδα, επισημαίνοντας τα κοινά και τα διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία. Πρόκειται για μία διαδρομή που κατά βάση περιλαμβάνει τον 5ο και τον 4ο π.Χ. αιώνα και παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλία στις θεωρητικές κατευθύνσεις.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ενότητες

Πρόκειται για εισαγωγική ενότητα, όπου οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στην Αρχαία Ελλάδα.

Διαίρεση του μαθήματος σε 3 ενότητες:

  • χαρακτηριστικά της ηθικής φιλοσοφίας
  • χαρακτηριστικά της πολιτικής φιλοσοφίας
  • σύνδεση της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας με την φιλοσοφία της εκπαίδευσης ή την παιδαγωγική γενικώς

 

Η μείζων αξία της ανθρώπινης ιδιαιτερότητας: Σωκράτης

Η γένεση της Ηθικής Φιλοσοφίας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Διερεύνηση των λόγων για τους οποίους προηγήθηκε η Φυσική Φιλοσοφία και ακολούθησε η Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία.

Αρχές της ορθής λειτουργίας της Δημοκρατίας.

Το ε? ζ?ν ως τρόπος του φέρεσθαι, του έκφράζεσθαι, του α?σθάνεσθαι, του συντονίζειν, του ?πικοινωνείν

Θεωρία περί πολιτικής ισότητας στον Αριστοτέλη.

Η θέση του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο: η έννοια της συνείδησης.

 

Η θεωρία του Πλάτωνα περί Μουσικής.

Συνέχεια της 9ης διάλεξης περί μουσικής στο έργο του Πλάτωνα. Συζήτηση της σύνθετης εικόνας που δίνει για το παιδαγωγικό αγαθό ο Πλάτων.

Πλάτων - Αριστοτέλης: Ζητήματα ηθικού περιεχομένου.

Οι έννοιες της ηθικής αξίας και της αρετής.

Συζήτηση για τις έννοιες της Διανοητικής Αρετής και του Μορφωτικού Αγαθού ως μέσα για την πραγμάτωση του Ιστορικού Προσώπου.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -