Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η

Αικατερίνη Καλέρη

Περιγραφή

Με μια ευρύτερη έννοια «αισθητική» ονομάζουμε σήμερα την φιλοσοφική (οντολογική, γνωσιολογική, ηθική) προσέγγιση του φαινομένου του ωραίου και της τέχνης (ως καλλιτεχνικής δημιουργίας). Ιστορικά η «Αισθητική» καθιερώνεται ως αυτόνομος κλάδος της φιλοσοφίας κατά τον 18ο αιώνα με τη φιλοσοφία του Ι. Καντ. Το μάθημα αυτό έχει χαρακτήρα εισαγωγικό. Θεματικά θα εστιάσει κυρίως σε ζητήματα της οντολογίας του ωραίου και της τέχνης, με στόχο να παρακολουθήσει την πορεία αυτής της αυτονόμησης, δηλαδή να προσδιορίσει τους όρους ? συστηματικούς και ιστορικούς  - που οδήγησαν σταδιακά τον φιλοσοφικό στοχασμό να θεωρήσει το ωραίο και κατ΄επέκτασιν το καλλιτεχνικό ως μια αυτόνομη περιοχή της πραγματικότητας. Ιστορικά, η διαδρομή θα καλύψει την εξέλιξη του φιλοσοφικού στοχασμού από την αρχαιότητα έως τον Ι. Καντ. Θα μελετήσουμε εποπτικά και βάσει των πηγών τις απόψεις του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και του Πλωτίνου, την φιλοσοφία της τέχνης κατά την Αναγέννηση, τις εμπειριστικές θέσεις του Χιουμ, την ορ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Ιστορική διαδρομή: Πλάτων - Αριστοτέλης - Πλωτίνος - Χιούμ - Μπάουμγκαρτεν - Καντ

Ενότητες

 Εισαγωγή στα πρωταρχικά ερωτήματα της Αισθητικής και παρουσίαση των βασικών αξόνων του μαθήματος.

Ο πλάτων για το ωραίο και την τέχνη.

Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη.

Το ωραίο στον Κάντ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις