ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ (υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)

Αικατερίνη Καλέρη

Περιγραφή

Η ερμηνευτική φιλοσοφία και η φαινομενολογία υπήρξαν τα δύο βασικά φιλοσοφικά ρεύματα που καθόρισαν την εξέλιξη της λεγόμενης ηπειρωτικής φιλοσοφίας στην σύγχρονή μας εποχή. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι απαρχές αυτών των ρευμάτων κατά τα τέλη του 20ου αιώνα στην ιστορική τους σχέση με προηγούμενες φιλοσοφικές θεωρίες, ιδιαίτερα την κριτική φιλοσοφία το Ι. Καντ και την μεταφυσική φιλοσοφία του γερμανικού ιδεαλισμού του 19ου αιώνα. Θεματικά το μάθημα εστιάζει αφ΄ενός στον μετασχηματισμό της παραδοσιακής ερμηνευτικής από απλή μεθοδολογία των ανθρωπιστικών επιστημών σε μια ευρεία φιλοσοφική κριτική θεωρία του ιστορικού λόγου στον Β. Ντίλταυ καθώς και στην στροφή προς την συνείδηση και τις βασικές έννοιες της φαινομενολογικής ανάλυσης της συνείδησης στον Ε. Χούσσερλ.

 

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

  1. Η σύγχρονη φιλοσοφία (από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις μέρες μας) ως φιλοσοφία  που απορρίπτει την μεταφυσική στάση. Τα κύρια ρεύματα της σύγχρονης φιλοσοφίας: αναλυτική (αγγλοσαξωνική) και ηπειρωτική φιλοσοφία.

 

Η ερμηνευτική ως μέθοδος κατανόησης των κειμένων από τις απαρχές στην αρχαιότητα ως τον Ρομαντισμό.

 

Φιλοσοφική εμβάθυνση στο ζήτημα της κατανόησης στην φιλοσοφία της γλώσσας του Ρομαντισμού. Η θεωρία της ερμηνείας του Φρ. Σλάιερμάχερ.

 

Η μεθοδολογική διάκριση φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Οι επιστήμες του ανθρώπου ως ιστορικές, ερμηνευτικές επιστήμες στον Β. Ντίλταϋ.

 

Το προχώρημα του Β. Ντίλταϋ πέρα από τα όρια που θέτει η φιλοσοφία της αντικειμενικότητας του Ι. Κάντ. Το αίτημα για μια κριτική του ιστορικού λόγου. Φιλοσοφία της ιστορικότητας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  17754
Αρ. Προβολών :  113265

Ημερολόγιο