Φυσική φιλοσοφία και φυσική επιστήμη στην αρχαία ελληνική σκέψη

Στασινός Σταυριανέας

Περιγραφή

Επισκόπηση των απόψεων των αρχαίων ελλήνων φιλόσοφων για τη φύση. Μελετάμε τη φυσική φιλοσοφία των προσωκρατικών, τις απόψεις του Πλάτωνα για τη φύση αλλά και τη θεμελίωση της φυσικής επιστήμης από τον Αριστοτέλη. 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Οι απαρχές της φυσικής φιλοσοφίας. Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής φυσικής επιστήμης.

Θαλής. Αναξίμανδρος. Αναξιμένης και η αναζήτηση των αρχών του φυσικού κόσμου. 

Η Ελεατική σχολή. Το λογικά παράδοξο της φυσικής μεταβολής. 

Η φυσική φιλοσοφία του Εμπεδοκλή. 

Η ατομική φυσική φιλοσοφία του Δημόκριτου και του Λεύκιππου. 

Η δημιουργία και η δομή του φυσικού κόσμου όπως περιγράφεται στον ύστερο πλατωνικό διάλογο Τίμαιος

Η έρευνα για τις αρχές της μεταβολής. Η ορισμός της φύσης και η ταύτιση της φύσης με την ύλη και το είδος (μορφή) των φυσικών όντων. 

Οι αιτιακές εξηγήσεις στο πεδίο της φύσης. Η υπεράσπιση της φυσικής τελεολογίας. Τελεολογία και μηχανισμός. Η συνεισφορά της ύλης: υποθετική αναγκαιότητα.

Η ανάλυση των έμβιων όντων ως συνθετων οντοτήτων από ύλη και μορφή: αριστοτελικός υλομορφισμός. Η διάκριση δυναμης και ενέργειας. Οι δυνάμεις ή τα μέρη της ψυχής. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0