Αναλυτικά Προγράμματα & Διδακτική της 2ης ή Ξένης Γλώσσας

Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη

Περιγραφή

Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Οι φοιτητές πρόκειται να αποκτήσουν οικειότητα με θεωρίες, αρχές και ζητήματα στην κατασκευή αναλυτικών προγραμμάτων (curriculum) που αφορούν την σύγχρονη εκπαίδευση μέσα από μια εισαγωγή στα κεντρικά θέματα της θεωρίας των αναλυτικών προγραμμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν ιστορικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στην φιλοσοφία και την ανάλυση των αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και στη θεωρία και πρακτική τους. Σε σχέση με αυτά, οι φοιτητές θα μπορέσουν επίσης, να κατανοήσουν τη σημασία όλων αυτών σε ζητήματα που αφορούν την εξουσία, την γνώση και τον αποκλεισμό.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

  • Ορισμοί των αναλυτικών προγραμμάτων, εφαρμογές και περιορισμοί.
  • Διαδικασίες της ανάπτυξης των αναλυτικών προγραμμάτων όπως εφαρμόζονται από τις αντίστοιχες θεωρίες.
  • Δυνατότητες και δυσκολίες των αναλυτικών προγραμμάτων και οργανωτικοί νεωτερισμοί που αφορούν τόσο μαθητές που μιλούν την ελληνική όσο και μαθητές που η ελληνική αποτελεί την δεύτερη γλώσσα τους όπως επίσης δασκάλους και δι
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -