Οδηγίες Υλοποίησης Ανοικτών Μαθημάτων ΠΠ

Όλγα Γεωργιάδου, Ευγενία Ορφανού-Ραυτοπούλου, Φιόρη Παπαδάτου

Περιγραφή

Logo Ανοικτών Μαθημάτων

Το μάθημα αυτό έχει δημιουργηθεί με σκοπό να περιγράψει τα βήματα που απαιτούνται από την στιγμή που αποφασίζετε να εντάξετε ένα μάθημά σας στα Ανοικτά Μαθήματα ως και τον τελικό χαρακτηρισμό του ως Ανοικτό Μάθημα Τύπου Β ή Γ.

 

Κωδικός: NOC3043
Κατηγορία: Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (UPnet) » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Οδηγός για τα μέλη ΔΕΠ σχετικά με την υλοποίηση Ανοικτών Μαθημάτων που περιγράφει τις κύριες δραστηριότητες τους στο πλαίσιο του έργου.

Αν ενδιαφέρεστε να συμπεριλάβετε κάποιο από τα μαθήματά σας στο έργο συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε στον σύνδεσμο, επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας και πατηστε "Υποβολή".

Οδηγοί για τις Τμηματικές Ομάδες Εργασίας (ΤΟΕ) σχετικά με την υλοποίηση μαθημάτων τύπου Β και Γ που περιγράφουν τις κύριες δραστηριότητες τους στο πλαίσιο του έργου.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε επικαιροποιημένους οδηγούς ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για τα ανοικτά μαθήματα (παρουσιάσεις και έγγραφα κειμένου) καθώς και οδηγίες για την δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων Word10, PowerPoint10, PDF και εγγράφων LaTex.

Οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού μαθήματος στο e-class για τα μέλη ΔΕΠ και τα μέλη ΤΟΕ.

Οδηγίες σχετικά με την δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος καθώς και για την διαχείριση των σημαντικότερων εργαλείων που θα χρειαστείτε.

Κάθε υποψήφιο ανοικτό μάθημα καλείται να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να παρέχει συγκεκριμένο πλήθος μαθησιακών πόρων. Στους οδηγούς παρακάτω θα βρείτε παρισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία συμπλήρωσης των απαιτούμενων Μεταδεδομένων καθώς και της τεκμηρίωσης ενός υποψήφιου μαθήματος.

Η ενότητα αυτή έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει όσους εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων στα θέματα που αφορούν τόσο στη διαχείριση υλικού τρίτων όσο και στη διάθεση του παραγόμενου υλικού με άδειες χρήσης Creative Commons.

Το σύμφωνο διάθεσης υπογράφεται από το αρμόδιο μελος ΔΕΠ για την ανάρτηση του Ανοικτού Μαθήματος. Στην πρωτη σελίδα συμπληρώνετε  τα στοιχεία του μέλους ΔΕΠ και στην δευτερη του μέλους ΔΕΠ και των μελών των Τμηματικών Ομάδων Εργασίας (ΤΟΕ).  

Θα πρέπει να προσκομίσετε 2 πρωτότυπα αντίγραφα για κάθε μάθημα που δημιουργείται  στα πλαίσια του έργου με τις υπογραφές των καθηγητών. Γίνονται δεκτές και ψηφιακές υπογραφές (σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να μας στείλετε το σύμφωνο με email).

Στο σημείο που αναφέρει ώρες, βάζετε τις επίσημες ωρες του μαθήματος σύμφωνα με τον οδηγο σπουδων.

Στο σημείο που ζητάει  κωδικό εγγραφής,  βάζετε τον κωδικό μαθήματος που δίνει το eclass (π.χ. GEO515).

Εκεί που αναφέρει "?...?βρίσκονται στο Link..",  κάνετε copy paste τον συύδεσμο που θα βρείτε οταν από την κέντρικη σελίδα του κάθε  ανοικτού  μαθήματος στο δεξί μέρος, πάνω από το εικονίδιο με το δέντρο (logo των Ανοικτών μαθημάτων), κάνετε κλικ στην ετικετα (tag), που θα βρείτε στο γκρι πλαίσιο που λέει Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα.

Ημερομηνία παράδοσης είναι η ημερομηνία που λήγει η σύμβαση σας. 

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις παρουσιάσεις σχετικά με την υλοποίηση των μαθημάτων τύπου Β που πραγματοποιήθηκαν 25/02-06/03 και απευθύνθηκαν στα μέλη ΤΟΕ που συμμετέχουν στο έργο.

Τα κομμάτια που καλύφτηκαν είναι:

  • Μεθοδολολογία υλοποίησης μαθημάτων: βασικές αρχές και απαιτήσεις του έργου, προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης μαθημάτων, κρίσιμα /ζητήματα σημεία και καλές πρακτικές υλοποίησης και επιμέλειας περιεχομένου μαθημάτων, χρήση προτύπων (templates), αντιμετώπιση προβλημάτων (Ορφανού Ευγενία)
  • Παρουσίαση Eclass: λειτουργίες και εργαλεία συστήματος, οργάνωση μαθήματος, τεκμηρίωση μαθήματος, εισαγωγή και επεξεργασία περιεχομένου. Θεματικές Ενότητες, Μεταδεδομένα, Βιβλιογραφία, Έγγραφα, Ασκήσεις/Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης κλπ. (Γεωργιάδου Όλγα)
  • Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (Παπαδάτου Φιερούλα)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  782
Αρ. Προβολών :  5531

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις