Χρήση των πειραματοζώων στην έρευνα

Αδαμαντία Μητσάκου και Δημήτριος Καραμήτρος

Περιγραφή

Εκπαιδευτικoί στόχοι

Ο στόχος του μαθήματος  είναι να παρουσιάσει τα βασικά δεδομένα και τις αρχές που είναι απαραίτητες για την ανθρωπιστική χρήση και φροντίδα των πειραματοζώων εργαστηρίου και την ποιότητα της έρευνας.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Θέματα ηθικής πάνω στη χρήση μικρών θηλαστικών ζώων στην έρευνα. Κανόνες για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Ευζωϊα και  χειρισμός πειραματοζώων (αναισθησία, ευθανασία). Σχεδιασμός και έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου με πειράματα σε ζώα. Κανονισμοί ασφάλειας και υγείας στη μονάδα ζωϊκών προτύπων. Βασικές αρχές δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων. Ταυτοποίηση γενετικά τροποποιημένων ζώων. Παραδείγματα ζωϊκών προτύπων των νόσων του ανθρώπου. Περιγραφή της οργάνωσης πραγματικών πειραμάτων που περιλαμβάνουν πειραματόζωα. Ποιότητα της έρευνας που περιλαμβάνει πειράματα σε πειραματόζωα.

Ενότητες

1. Χρήση  των ζώων  σε  πειράματα  (Ναι η  Οχι ;), 2. 3R's- νομοθεσία 3. βιοηθική  και οριοθέτηση της 4. welfare- διαχείρηση  των ζώων (μικροπεριβάλλον, μακροπεριβάλλον, μεγαμακροπεριβάλλον), 5. αναισθησία, 6. ευθανασία, 7. αναλγησία, 8. συμπεράσματα

Τα ζωϊκά πρότυπα βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού καθώς και του βιολογικού υποστρώματος των νόσων του ανθρώπου. Ο τρόπος με τον οποίο οι νόσοι επηρεάζουν τον οργανισμό καθώς και η αντίστοιχη θεραπευτική τους προσέγγιση μπορούν να μελετηθούν ολοκληρωτικά μόνο σε ζωϊκά πρότυπα. Παρότι υπάρχουν πιθανές φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ των ασθενών και των ζωϊκών προτύπων νόσων του ανθρώπου η μελέτη τους έχει συντελέσει στην εξάλειψη πολλών θανατηφόρων νόσων τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, η χρήση των ζωϊκών προτύπων έχει συνεισφέρει στην απομόνωση γονιδίων που εμπλέκονται σε νόσους του ανθρώπου. Η γονιδιακή στόχευση σε συνδυασμό με την διαγονιδιακή τεχνολογία έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών διαγονιδιακών ζωϊκών προτύπων νόσων του ανθρώπου διευκολύνοντας την βιοιατρική έρευνα πάνω στην παθοφυσιολογία  διαφόρων νόσων.

Ημερολόγιο