ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δημήτριος Καρδαμάκης

Περιγραφή

Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της επιδημιολογίας και της φυσικής ιστορίας συχνών χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με γενετικά αίτια, περιβαλλοντικούς παράγοντες και ανθρώπινες συμπεριφορές. Επίσης, η εφαρμογή μέτρων έγκαιρης διάγνωσης ή πρόληψης αυτών των νοσημάτων στην κοινότητα.

Το μάθημα απαρτίζεται από 4 διδακτικές ενότητες: Περιβάλλον, ευπαθείς ομάδες, γενετική ιατρική και παρουσιάσεις εργασιών.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Στις διδακτικές ενότητες του μαθήματος, ανήκει και η ενότητα "Ιοντίζουσα ακτινοβολία - καρκινογένεση". Σε αυτήν, παρουσιάζονατι και αναλύονται οι βασικές φυσικές ιδιότητες της ιοντίζουσας και μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας και οι βιολογικές της δράσεις τους στα κύτταρα και τους οργανισμούς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καρκινογένεση που δυνατόν να προκαλέσει η ιοντίζουσα ακτινοβολία, με την παρουσίαση επιδημιολογικών δεδομένων από πυρηνικά ατυχήματα.

Ημερολόγιο