Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία, Δ' εξάμηνο

Γεώργιος Καζαντζίδης

Περιγραφή

Αποσπάσματα (στο πρωτότυπο) από Ιούλιο Καίσαρα, Λίβιο και Τάκιτο, με έμφαση στην ιστοριογραφική θεωρία και τη φιλοσοφία της ιστορίας. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις