ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου

Περιγραφή

Ως Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Φιλολογίας λογίζεται η πραγματική εξάσκησή τους σε αντικείμενα απασχόλησης που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις τρεις επιστημονικές ειδικεύσεις που προσφέρει το Τμήμα [(α) Κλασικές σπουδές (αρχαία ελληνική φιλολογία και λατινική φιλολογία), Βυζαντινές και Νεοελληνικές σπουδές, Γλωσσολογία] και εντάσσεται στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Από το 2010 η Π.Α. αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας  ως μάθημα επιλογής όλων των ειδικεύσεων στο Η΄εξάμηνο σπουδών (διάρκεια Π.Α.: 13 διδακτικές εβδομάδες). Σκοπός της είναι να δοθεί η δυνατότητα μιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες και ταυτόγχρον

Περισσότερα  
Κωδικός: LIT1932
Κατηγορία: Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Εκδήλωση/ενημέρωση από τους υπευθύνους του Τμήματος για την δράση της Πρακτικής Άσκησης
 • Ανακοίνωση του ενημερωμένου καταλόγου φορέων που έχουν συνεργαστεί με το τμήμα στο παρελθόν

Εξερεύνηση θέσεων πρακτικής άσκησης σε φορείς απασχόλησης 

 • Με πρωτοβουλία των φοιτητών
 • Μέσω του καταλόγου συνεργαζόμενων φορέων του Τμήματος
 • Μέσω της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου

Ανακοίνωση/ προκήρυξη θέσεων Π.Α. και αίτηση φοιτητή/τριας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Π.Α.

 • Επιλογή φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην Π.Α. 
 • Αντιστοίχιση φοιτητή/τριας με φορέα πραγματοποίησης Π.Α.
 • Αποδοχή θέσης Π.Α. από τον φοιτητή/τρια, από τον φορέα, από το Τμήμα και από τον ΕΛΚΕ

   Βήματα

Έναρξη και Πραγματοποίηση της Π.Α.

 • Υποβολή δικαιολογητικών στο ΓΠΑ 
 • Πραγματοποίηση στον φορέα 

Πληρωμή Ασκούμενου φοιτητή

 

Ο ασκούμενος συμπληρώνει και καταθέτει τα ακόλουθα έντυπα:

 • Σε περίπτωση παραίτησης του/της ασκούμενου/νης ο/η φοιτητής/τρια συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης και την παραδίδει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
 • Προκειμένου να ολοκληρωθεί (βαθμολογηθεί και κατοχυρωθεί σαν μάθημα ή/και αποζημιωθεί) η Π.Α., απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί τα στάδια 4ο, 5ο και 6ο από τον/την ασκούμενο/ασκούμενη.
 • Η διάρκεια της Π.Α. είναι 13 διδακτικές εβδομάδες. Η αποζημίωση καθορίζεται από το αντίστοιχο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (250Ε/μήνα). Η ασφάλιση του ασκούμενου καλύπτει περιπτώσεις ατυχημάτων με την εγγραφή στο ΙΚΑ. 

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -