ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου

Περιγραφή

Ως Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Φιλολογίας λογίζεται η πραγματική εξάσκησή τους σε αντικείμενα απασχόλησης που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις τρεις επιστημονικές ειδικεύσεις που προσφέρει το Τμήμα [(α) Κλασικές σπουδές (αρχαία ελληνική φιλολογία και λατινική φιλολογία), Βυζαντινές και Νεοελληνικές σπουδές, Γλωσσολογία] και εντάσσεται στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Από το 2010 η Π.Α. αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας  ως μάθημα επιλογής όλων των ειδικεύσεων στο Η΄εξάμηνο σπουδών (διάρκεια Π.Α.: 13 διδακτικές εβδομάδες). Σκοπός της είναι να δοθεί η δυνατότητα μιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες και ταυτόγχρονα να συνδεθεί το Τμήμ

Περισσότερα  
Κωδικός: LIT1932
Κατηγορία: Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Εκδήλωση/ενημέρωση από τους υπευθύνους του Τμήματος για την δράση της Πρακτικής Άσκησης
 • Ανακοίνωση του ενημερωμένου καταλόγου φορέων που έχουν συνεργαστεί με το τμήμα στο παρελθόν

Εξερεύνηση θέσεων πρακτικής άσκησης σε φορείς απασχόλησης 

 • Με πρωτοβουλία των φοιτητών
 • Μέσω του καταλόγου συνεργαζόμενων φορέων του Τμήματος
 • Μέσω της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου

Ανακοίνωση/ προκήρυξη θέσεων Π.Α. και αίτηση φοιτητή/τριας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Π.Α.

 • Επιλογή φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην Π.Α. 
 • Αντιστοίχιση φοιτητή/τριας με φορέα πραγματοποίησης Π.Α.
 • Αποδοχή θέσης Π.Α. από τον φοιτητή/τρια, από τον φορέα, από το Τμήμα και από τον ΕΛΚΕ

   Βήματα

Έναρξη και Πραγματοποίηση της Π.Α.

 • Υποβολή δικαιολογητικών στο ΓΠΑ 
 • Πραγματοποίηση στον φορέα 

Πληρωμή Ασκούμενου φοιτητή

 

Ο ασκούμενος συμπληρώνει και καταθέτει τα ακόλουθα έντυπα:

 • Σε περίπτωση παραίτησης του/της ασκούμενου/νης ο/η φοιτητής/τρια συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης και την παραδίδει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
 • Προκειμένου να ολοκληρωθεί (βαθμολογηθεί και κατοχυρωθεί σαν μάθημα ή/και αποζημιωθεί) η Π.Α., απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί τα στάδια 4ο, 5ο και 6ο από τον/την ασκούμενο/ασκούμενη.
 • Η διάρκεια της Π.Α. είναι 13 διδακτικές εβδομάδες. Η αποζημίωση καθορίζεται από το αντίστοιχο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (250Ε/μήνα). Η ασφάλιση του ασκούμενου καλύπτει περιπτώσεις ατυχημάτων με την εγγραφή στο ΙΚΑ. 

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -