Λατινική Σάτιρα

Μιχαήλ Λίπκα

Περιγραφή

Οράτιος, Σάτιρες 1.1, 1.5,1.9 Σενέκας, Αποκολοκύνθωσις

Ημερολόγιο