ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΪΚΟΥ ΕΠΟΥΣ

Μενέλαος Χριστόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει διάφορες πτυχές του αρχαϊκού έπους με βάση συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.

Τη χρονιά αυτή θα μελετηθούν:

  • αποσπάσματα από τα δύο ομηρικά έπη με άξονα την παρουσία της Ελένης στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια.
  • Η συλλογή των Ομηρικών Ύμνων με κείμενο αναφοράς τον Ομηρικό  Ύμνο Εις Ερμήν.
  • Ορισμένα από τα Ομηρικά Επιγράμματα που, αν και από χρονολογική άποψη είναι μεταγενέστερα, συνδέονται όμως άμεσα με το αρχαϊκό έπος.

Τα κείμενα αυτά θα μελετηθούν στο πρωτότυπο και η καλή γνώση της αρχαίας ελληνικής θεωρείται αυτονόητη προϋπόθεση.

Ημερολόγιο