Ελληνιστκή Ποίηση

Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος της Ελληνιστικής Ποιήσεως είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ελληνική ποιητική δημιουργία των τελευταίων τριών προχριστιανικών αιώνων (323-30 π.Χ.). Μέσω της εκ του σύνεγγυς αναγνώσεως κειμένων ακεραίων ή σπαραγμάτων, καλυπτόντων ευρύ ειδολογικό και μετρικό φάσμα, από το έπος, το επύλλιο, τη βουκολική ποίηση (εξάμετροι), στην αφηγηματική ελεγεία και τα επιγράμματα (ελεγεία) έως και τη Νέα Κωμωδία, την (Νέα) Τραγωδία, τους Μιμιλαμβους (ίαμβοι), καταδεικνύεται η πολυτυπία, η ποικιλία και η νεωτερικότητα των ποιητικών συνθέσεων μιας εποχής άκρως ενδιαφερούσης ου μην αλλά παρημελημένης αμώς γέ πως.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις