Πρωτοπορίες στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και στην τέχνη του 20ού αιώνα

Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη

Περιγραφή

Εξέταση του ιταλικού και του ρωσικού Φουτουρισμού, καθώς και του Ντανταϊσμού (μανιφέστα, αντιπροσωπευτικά έργα, ιδεολογικός προσανατολισμός). Εμβάθυνση στις θεωρητικές θέσεις του γαλλικού υπερρεαλισμού με έμφαση στα μανιφέστα και το έργο του Μπρετόν. Εστίαση στους σημαντικότερους εκπροσώπους του γαλλικού υπερρεαλισμού και ερμηνευτική προσέγγιση βασικών έργων τους. Ελληνικός υπερρεαλισμός: ανάλυση των συνθηκών γένεσης του ελληνικού υπερρεαλισμού, σύγκριση με τον γαλλικό υπερρεαλισμό, γραμματολογική επισκόπηση της ανάπτυξης και της εξέλιξης του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα. Εξέταση της πρώτης εμφάνισης, της υποδοχής και της εξέλιξης του έργου του Ανδρέα Εμπειρίκου, του Νίκου Εγγονόπουλου και του Νικόλα Κάλας. Ερμηνευτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών κειμένων τους από κάθε συγγραφική περίοδο.

Παρουσίαση των καινοτομιών που εισήγαγαν τα πρωτοποριακά κινήματα στις άλλες καλές τέχνες.

Κωδικός: LIT1853
Κατηγορία: Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στην πρώτη-εισαγωγική ενότητα εξετάζονται τα λογοτεχνικά ρεύματα του 19ου και 20ού αιώνα. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν αδρομερώς τα χαρακτηριστικά και οι αντιπροσωπευτικοί εκπρόσωποι του ρομαντισμού, παρνασσισμού, συμβολισμού, αισθητισμού, ρεαλισμού και νατουραλισμού. Το μάθημα έχει επαναληπτικό χαρακτήρα.

Στην δεύτερη διδακτική ενότητα εξετάζεται το κίνημα του φουτουρισμού. Στη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές του φουτουρισμού και οι ποικίλες εκδηλώσεις του κινήματος στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική, στη γλυπτική και στην αρχιτεκτονική.

Στην τρίτη διδακτική ενότητα εξετάζεται το πρωτοποριακό κίνημα του ντανταϊσμού (dada). Στη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές του ντανταϊσμού και οι ποικίλες εκδηλώσεις του στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική, στην τέχνη του κολάζ και στη γλυπτική.

Στην τέταρτη διδακτική ενότητα εξετάζεται το κίνημα του υπερρεαλισμού. Στη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι θεωρητικές θέσεις και οι πρακτικές του γαλλικού υπερρεαλισμού.

Στην πέμπτη διδακτική ενότητα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τον ελληνικό υπερρεαλισμό. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα θα παρουσιαστεί το ιστορικό και πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε το υπερρεαλιστικό κίνημα. Επίσης, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις πρώτες εκδηλώσεις και τους κύριους εκφραστές του ελληνικού υπερρεαλισμού.

Στην έκτη διδακτική ενότητα οι φοιτητές θα προσεγγίσουν την έννοια της «παράδοσης», όπως την αντιλαμβάνονταν οι υπερρεαλιστές και θα παρακολουθήσουν τις προτάσεις τους για τη δημιουργία του λογοτεχνικού κανόνα. Επίσης, στην ενότητα αυτή θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην αντίδραση της κριτικής απέναντι στο υπερρεαλιστικό κίνημα.

Στην έβδομη διδακτική ενότητα θα διερευνηθεί η συμβολή του Ανδρέα Εμπειρίκου και του Νικόλα Κάλας στη διαμόρφωση του ελληνικού υπερρεαλιστικού κινήματος.

Στην όγδοη διδακτική ενότητα εξετάζεται η συμβολή του ποιητή και κριτικού Νικόλα Κάλας στο ελληνικό υπερρεαλιστικό κίνημα. Επίσης, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τις πρώτες εκδοτικές προσπάθειες των ελλήνων υπερρεαλιστών.

Στην ένατη διδακτική ενότητα εξετάζεται η συμβολή του ποιητή και ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου στο ελληνικό υπερρεαλιστικό κίνημα. Επίσης, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την εξέλιξη του κινήματος μετά την εμπειρία του β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη δέκατη ενότητα εξετάζεται η επίδραση του υπερρεαλισμού στις εικαστικές τέχνες. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα επιτεύγματα του υπερρεαλιστικού κινήματος στον κινηματογράφο, στη ζωγραφική, στο φωτομοντάζ και στη φωτογραφία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  11736
Αρ. Προβολών :  56911

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις