Λατινικό Έπος ΙΙ: Λουκρήτιος - Οβίδιος

Μιχαήλ Λίπκα

Περιγραφή

Μετάφραση και ερμηνεία αποσπασμάτων του Περί Φύσεως του Λουκρητίου και των Μεταμορφώσεων του Οβιδίου.

Ημερολόγιο