Λατινική Λυρική Ποίηση

Μιχαήλ Λίπκα

Περιγραφή

Σύντομη επισκόπηση της λατινικής λυρικής ποίησης, η ελληνική επίδραση επί των Ρωμαίων ποιητών. Έμφαση στο α' βιβλίο των Ωδών του Ορατίου.

Ημερολόγιο