Θεματογραφία ΙΙ

Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος

Περιγραφή
Στο συγκεκριμένο μάθημα θα εμβαθύνουμε σε συντακτικό, γραμματική και ετυμολογία μέσα από ενδελεχή ανάλυση κειμένων γραμμένων στην αττική πεζογραφική διάλεκτο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθή σε μεταφραστικές τεχνικές ενώ θα αποπειραθούμε να επεξεργαστούμε κείμενα σε αντίστροφη απόδοση από τα αρχαία στα σημερινά ελληνικά.  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -