Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Περιγραφή

Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), η μελέτη τους γίνεται με εξομοίωση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που στηρίζεται στην ανάπτυξη και μελέτη του μαθηματικού μοντέλου των ΣΗΕ. Το μάθημα αυτό πραγματεύεται το υλικό που είναι απαραίτητο για να κατανοηθεί η λειτουργία των βασικών συνιστωσών ενός ΣΗΕ (δηλαδή σύγχρονων γεννητριών, μετασχηματιστών ισχύος και ρύθμισης τάσης, γραμμών μεταφοράς), αναπτύσσονται τα μαθηματικά τους μοντέλα και ο τρόπος σύνθεσής τους, ώστε να δημιουργηθεί το μοντέλο του συνολικού ΣΗΕ για να μπορεί να μελετηθεί στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Γίνεται επίσης μια σύντομη αναφορά των βασικών μελετών που διεξάγονται στα ΣΗΕ για να εκτιμηθεί η συμπεριφορά τους στη μόνιμη και τη μεταβατική κατάσταση λειτουργίας.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Γενικά. Ανάλυση κυκλώματος στη μόνιμη ημιτονοειδή κατάσταση λειτουργίας. Ισχύς σε μονοφασικά κυκλώματα εναλλλασσόμενου ρεύματος. Συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος. Το ανά μονάδα σύστημα.

Ιστορική ανασκόπηση. Βασικές λειτουργίες συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Δομή συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Παράσταση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Το ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. 

Εισαγωγή. Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί. Αεριοστροβιλικοί σταθμοί. Σταθμοί συνδυασμένου κύκλου. Ντιζελοηλεκτρικοί σταθμοί. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Πυρηνικοί σταθμοί. Μαγνητοϋδροδυναμική παραγωγή (ΜΥΔ). Μη συμβατικές πηγές ενέργειας. Αιολοκή ενέργεια. Ηλιακή ενέργεια. Ενέργεια από βιομάζα. Γεωθερμική ενέργεια. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Αποθήκευση ενέργειας. Φορτία. 

Εισαγωγή. Περιγραφή της σύγχρονης μηχανής. Επαγωγικές παράμετροι σύγχρονης μηχανής. Εξισώσεις τάσης σύγχρονης μηχανής. Ο μετασχηματισμός Park. Σχέση φασικού διανύσματος και d-,q- συνιστωσών. Μοντέλα μηχανής στη μόνιμη κατάσταση. Πραγματική και άεργος ισχύς μηχανής. Έλεγχος πραγματικής και άεργου ισχύος σύγχρονης μηχανής. Συγχρονισμός γεννήτριας σε δίκτυο. Καμπύλες ικανότητας φόρτισης γεννητριών. Μεταβατική συμπεριφορά σύγχρονης μηχανής. 

Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά μετασχηματιστών ισχύος. Σύντομη ανασκόπηση μαγνητικών κυκλωμάτων. Ο μονοφασικός μετασχηματιστής δύο τυλιγμάτων. Τριφασικοί μετασχηματιστές. Παράλληλη σύνδεση μετασχηματιστών. Μετασχηματιστές πολλών τυλιγμάτων. Αυτομετασχηματιστές. Ο μετασχηματιστής ως συσκευής ελέγχου. 

Εισαγωγή. Τύποι αγωγών. Εν σειρά αντίσταση γραμμής μεταφοράς. Επαγωγή γραμμής μεταφοράς. Χωρητικότητα γραμμής μεταφοράς. 

Εισαγωγή. Εξισώσεις τάσης και ρεύματος σε γραμμή μεταφοράς. Ισοδύναμο κύκλωμα γραμμής μεταφοράς. Προσεγγιστικά ισοδύναμα κυκλώματα γραμμής μεταφοράς. Γραμμή χωρίς απώλειες-Φυσικό φορτίο. Ισχύς μέσω γραμμής μεταφοράς-Κυκλικά διαγράμματα ισχύος. Ικανότητα φόρτισης γραμμών μεταφοράς. Ρύθμιση τάσης γραμμής μεταφοράς-Εγκάρσια αντιστάθμιση. Μεταφορά με συνεχές ρεύμα. 

Εισαγωγή. Μονοφασικό ισοδύναμο κύκλωμα συστήματος. Ανά μονάδα μονοφασικό ισοδύναμο κύκλωμα συστήματος.

Εισαγωγή. Διασυνδεδεμένα ΣΗΕ και ανάλυση τους. Ανάλυση ροής φορτίου. Οικονομική λειτουργία ΣΗΕ. Βραχυκυκλώματα και προστασία ΣΗΕ. Ευστάθεια ΣΗΕ. Αστάθεια τάσης στα ΣΗΕ. Συνεισφορά των υπολογιστών στην ανάλυση ΣΗΕ. Ο μηχανικός των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  34266
Αρ. Προβολών :  233542

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις