ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρυση-Κασσιανή Καραπαναγιώτη

Περιγραφή

Το μάθημα «Χημεία Περιβάλλοντος» έχει σαν στόχο την εισαγωγή του φοιτητή σε θέματα:

χημείας του νερού

ανόργανης και οργανικής ρύπανσης

επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων

ατμοσφαιρικής χημείας και

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Η ενότητα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες ως μια μικρή εισαγωγή στο μάθημα

Η ενότητα περιλαμβάνει μια εισαγωγή για την Υγρή Ρύπανση

Η ενότητα περιλαμβάνει τρεις υποενότητες:

(Ι)    Αστικά Απόβλητα

(ΙΙ)   Βιομηχανικά Απόβλητα

(ΙΙΙ)  Επικίνδυνα Απόβλητα

Επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω μη σωστής διαχείρισης των αποβλήτων

Η παρουσίαση της επεξεργασίας του πόσιμου νερού πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων διεργασιών

(Ι) Απολύμανση

(ΙΙ) Φθορίωση

(ΙΙΙ) Κροκίδωση

(IV) Έλεγχος για Χρώμα - Γεύση - Οσμή

(V) Αποσκλήρυνση

(VΙ) Απομάκρυνση Fe, Mn

(VII) Αφαλάτωση

Περιγράφεται η ατμόσφαιρα, η χημική της σύσταση και οι πιο σημαντικές Χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται δύο ΄φαινόμενα με σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος

Οι εργαστηριακές ασκήσεις που εντάσσονται στο μάθημα Χημεία Περιβάλλοντοις είναι οι:

(Ι) Βιολογικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (B.O.D.)

(II) Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (C.O.D.)

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας παρουσιάζεται μέσα από τις ακόλουθες τρεις ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τους πιο σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους

Η ενότητα περιλαμβάνει υλικό από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0