Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας - OPEN

Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης

Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες, Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνας. Σύντομη επισκόπηση των δισδιάστατων σημάτων, μετασχηματισμοί εικόνας. Βασικά στοιχεία για τη διαδικασία πρόσληψης της ψηφιακής εικόνας. Μέθοδοι αναβάθμισης εικόνας. Αποκατάσταση εικόνας, παρουσίαση βασικών τεχνικών. Συμπίεση εικόνας (με και χωρίς απώλειες). Ανακατασκευή 3-D σωμάτων από δισδιάστατες προβολές (εικόνες). Οριοθέτηση περιοχών εικόνας και ανάλυση σχημάτων. Η βασική δομή ενός συστήματος ανάλυσης και ερμηνείας εικόνας.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η έννοια της εικόνας. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Ψηφιακή ανάλυση εικόνας. Σχετικές επιστημονικές περιοχές. Περιοχές ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας. Διαδικαστικά θέματα μαθήματος
Βασικοί ορισμοί δισδιάστατων σημάτων. Σημαντικές ακολουθίες & ειδικές περιπτώσεις. Μετασχηματισμοί στο πεδίο των συχνοτήτων. Δισδιάστατος μετασχηματισμός Fourier. Δισδιάστατος μετασχηματισμός Συνημιτόνου. Η εικόνα στο πεδίο των συχνοτήτων. Συνέλιξη στις δυο διαστάσεις. Δισδιάστατα συστήματα. Πληροφορία πλάτους-φάσης. Ανάκτηση πλάτους. Θεώρημα projection-slice. Ανακατασκευή από προβολές. Περιγραφή συχνοτικού περιεχομένου. Δειγματοληψία. Κβαντισμός. Διανυσματικός κβαντισμός
Βασικές έννοιες ψηφιακής καταγραφής εικόνων. Σύστημα καταγραφής. Οπτικό σύστημα, ανιχνευτές, ψηφιοποιητής, θόρυβος καταγραφής. Γενικό μοντέλο καταγραφής εικόνας. Η ανθρώπινη όραση. Περιγραφή στοιχείων ανατομίας. Ευαισθησία στην αντίθεση, φαινόμενο Mach
Βασικές έννοιες βελτίωσης εικόνας. Σημειακές επεξεργασίες. Ιστόγραμμα εικόνας. Εξίσωση ιστογράμματος, ολική/τοπική εξίσωση. Αφαίρεση θορύβου στο χρόνο και στο χώρο. Αφαίρεση θορύβου στο πεδίο της συχνότητας. Αφαίρεση κρουστικού θορύβου. Φωτισμός φυσικής σκηνής
Βασικές έννοιες αποκατάστασης εικόνας. Υποβάθμιση λόγω προσθετικού θορύβου. Υποβάθμιση λόγω συνέλιξης. Υποβάθμιση λόγω συνέλιξης & θορύβου. Προσαρμοστική επεξεργασία Wiener. Υποβάθμιση λόγω κίνησης
Βασικές έννοιες στην ανίχνευση ακμών. Διαφορικοί τελεστές. Μάσκες ακμών. Κατωφλίωση ακμών. Ένωση ακμών. Μετασχηματισμός Hough. Canny edge detector
Βασικές έννοιες στη συμπίεση εικόνας. Κωδικοποίηση Huffman. Κωδικοποίηση μήκους διαδρομών. Συμπίεση LZW. Κωδικοποίηση με πρόβλεψη. Απωλεστική κωδικοποίηση με πρόβλεψη. Κωδικοποίηση με μετασχηματισμούς. Ο μετασχηματισμός DCT
Βασικές έννοιες στην κατάτμηση εικόνας. Κατάτμηση με κατωφλίωση. Κατωφλίωση με τη μέθοδο Otsu. Τεχνικές αύξησης περιοχής. Τεχνικές διαίρεσης & συνένωσης. Χαλάρωση περιοχών. Εύρεση συνδεδεμένων μερών. Περιγραφή υφής
Βασικές έννοιες στην περιγραφή σχήματος. Κώδικες αλυσίδας. Πολυγωνικές προσεγγίσεις. Τελεστές περιγραφής Fourier. Τετραδικά δένδρα & πυραμίδες. Χαρακτηριστικά σχήματος. Τελεστές περιγραφής ροπών. Αλγόριθμοι εκλέπτυνσης. Μορφολογία. Σκελετοί
Βασικές έννοιες ψηφιακής ανάλυσης εικόνας. Βασικές εφαρμογές ψηφιακής ανάλυσης. Σύστημα ανάλυσης εικόνων. Παραδείγματα
Βασικές έννοιες επεξεργασίας έγχρωμων εικόνων. Βασικά χαρακτηριστικά χρώματος. Θεωρία χρώματος. Χρωματικό μοντέλο RGB, CMY & CMYK και HSI. Αναπαραγωγή χρώματος. Ψευδοχρωματισμός. Επεξεργασία εικόνων. Παραδείγματα επεξεργασίας έγχρωμων εικόνων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0