ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαγδαληνή Σουπιώνη-Βασιλακοπούλου

Περιγραφή

Στοιχεία Γενικής Χημείας που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Μετρήσεις και σημαντικά ψηφία
 • Μοριακή μάζα και τυπική μάζας μιας ουσίας
 • Η έννοια του mole
 • Εκατοστιαία περιεκτικότητα από το χημικό τύπο
 • Στοιχειακή ανάλυση: Εκατοστιαία περιεκτικότητα σε άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο
 • Γραμμομοριακή ερμηνεία μιας χημικής εξίσωσης
 • Ποσότητες ουσιών σε μια χημική αντίδραση
 • Περιοριστικό αντιδρών: Θεωρητικές και εκατοστιαίες αποδόσεις 

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων
 • Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις
 • Αντιδράσεις καταβύθισης
 • Αντιδράσεις οξέων-βάσεων
 • Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής
 • Ισοστάθμιση απλών εξισώσεων οξείδωσης-αναγωγής
 • Γραμμομοριακή συγκέντρωση
 • Αραίωση διαλυμάτων
 • Σταθμική ανάλυση
 • Ογκομετρική ανάλυση

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Ενέργεια και μονάδες ενέργειας
 • Θερμότητα αντίδρασης
 • Ενθαλπία και μεταβολή ενθαλπίας
 • Θερμοχημικές εξισώσεις
 • Εφαρμογή στοιχειομετρίας σε θερμότητες αντιδράσεων
 • Μέτρηση θερμότητας μιας αντίδρασης
 • Νόμος του Hess
 • Πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού
 • Καύσιμα-τρόφιμα, καύσιμα του εμπορίου και καύσιμα των πυραύλων 

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Η κυματική φύση του φωτός
 • Κβαντικά φαινόμενα και φωτόνια
 • Η θεωρία του Bohr για το άτομο του υδρογόνου
 • Κβαντομηχανική
 • Κβαντικοί αριθμοί και ατομικά τροχιακά

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Spin ηλεκτρονίου και απαγορευτική αρχή του Pauli
 • Αρχή δόμησης και ο περιοδικός πίνακας
 • Αναγραφή ηλεκτρονικών δομών με χρησιμοποίηση του περιοδικού πίνακα
 • Διαγράμματα τροχιακών των ατόμων
 • Κανόνας του Hund
 • Προβλέψεις του Mendeleev βάσει του περιοδικού πίνακα
 • Μερικές περιοδικές ιδιότητες

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Περιγραφή ιοντικών δεσμών
 • Ηλεκτρονικές δομές ιόντων
 • Ιοντικές ακτίνες
 • Περιγραφή ομοιοπολικών δεσμών
 • Πολωμένοι ομοιοπολικοί δεσμοί-Ηλεκτραρνητικότητα
 • Αναγραφή τύπων Lewis με ηλεκτρόνια-κουκίδες
 • Απεντοπισμένοι δεσμοί-Συντονισμός ή Μεσομέρεια
 • Τυπικό φορτίο και τύποι Lewis
 • Μήκος δεσμού και τάξη δεσμού
 • Ενέργεια δεσμού

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Το μοντέλο VSEPR
 • Διπολική ροπή και μοριακή γεωμετρία
 • Θεωρία του δεσμού σθένους
 • Περιγραφή πολλαπλών δεσμών
 • Αρχές της θεωρίας μοριακών τροχιακών
 • Ηλεκτρονικές δομές διατομικών μορίων των στοιχείων της δεύτερης περιόδου

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Τύποι διαλυμάτων 
 • Διαλυτότητα και η διαδικασία διάλυσης
 • Επιδράσεις θερμοκρασίας και πίεσης πάνω στη διαλυτότητα
 • Τρόποι έκφρασης της συγκέντρωσης
 • Τάση ατμών διαλύματος
 • Ανύψωση σημείου ζέσεως και ταπείνωση σημείου πήξεως
 • Ώσμωση
 • Αθροιστικές ιδιότητες ιοντικών διαλυμάτων
 • Κολλοειδή

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Ορισμός της ταχύτητας αντίδρασης
 • Πειραματικός προσδιορισμός ταχύτητας
 • Εξάρτηση της ταχύτητας από τη συγκέντρωση
 • Μεταβολή της συγκέντρωσης με το χρόνο
 • Θερμοκρασία και ταχύτητα. Θεωρίες συγκρούσεων και μεταβατικής κατάστασης
 • Εξίσωση του Arrhenius
 • Στοιχειώδεις αντιδράσεις
 • Ο νόμος ταχύτητας και ο μηχανισμός
 • Κατάλυση

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Χημική ισορροπία - Μια δυναμική ισορροπία
 • Σταθερά ισορροπίας
 • Ετερογενής ισορροπία ? Διαλύτες σε ομογενείς ισορροπίες
 • Ποιοτική ερμηνεία της σταθεράς ισορροπίας
 • Πρόβλεψη της κατεύθυνσης μιας αντίδρασης
 • Υπολογισμός συγκεντρώσεων ισορροπίας
 • Απομάκρυνση προϊόντων ή προσθήκη αντιδρώντων
 • Μεταβολή πίεσης και θερμοκρασίας
 • Επίδραση ενός καταλύτη

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius
 • Οξέα και βάσεις κατά Br?nsted ? Lowry
 • Οξέα και βάσεις κατά Lewis
 • Σχετική ισχύς οξέων και βάσεων
 • Μοριακή δομή και ισχύς οξέων
 • Αυτοϊοντισμός του νερού
 • Διαλύματα ισχυρών οξέων και βάσεων
 • Το pH ενός διαλύματος 

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Ισορροπίες ιοντισμού οξέων
 • Πολυπρωτικά οξέα
 • Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων
 • Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων
 • Επίδραση κοινού ιόντος
 • Ρυθμιστικά διαλύματα
 • Καμπύλες ογκομέτρησης οξέος-βάσης

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Η σταθερά γινομένου διαλυτότητας
 • Διαλυτότητα και επίδραση κοινού ιόντος
 • Υπολογισμοί καθίζησης
 • Επίδραση του pH στη διαλυτότητα
 • Σχηματισμός συμπλόκων ιόντων
 • Σύμπλοκα ιόντα και διαλυτότητα
 • Ποιοτική ανάλυση μεταλλικών ιόντων

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής-Ενθαλπία
 • Εντροπία και ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής
 • Πρότυπες εντροπίες και ο τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής
 • Ελεύθερη ενέργεια και αυθόρμητες αντιδράσεις
 • Ερμηνεία της ελεύθερης ενέργειας
 • Σχέση της ΔGο με τη σταθερά ισορροπίας
 • Μεταβολή ελεύθερης ενέργειας με τη θερμοκρασία

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Παρασκευή διαλυμάτων, αραίωση και μέτρηση pH
 • Ποιοτική ανάλυση
 • Oγκομετρικοί προσδιορισμοί

Φασματοσκοπικές τεχνικές ? Ατομική Φασματοφωτομετρία ? Οπτική Φασματομετρία ? Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης ? Αρχή της Φλογοφασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης ? Φλογοφασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης ? Οργανολογία Φλογοφασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης ? Μέθοδοι εισαγωγής δείγματος στη Φλογοφασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης ? Τύποι φλογών για Φλογοφασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης ? Πηγές ακτινοβολίας για Φλογοφασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης

 

Η ενότητα αυτή προέρχεται από το μάθημα Αμπελουργία του Τμήματος Χημείας. 

1. Βιταμίνες και μεταβολές τους κατά την επεξεργασία των τροφίμων. Σημασία τους για τον άνθρωπο.

 • Εισαγωγικά στοιχεία για τις βιταμίνες
 • Κατάταξη Βιταμινών
2. Ανόργανα συστατικά στα τρόφιμα. Σημασία τους για τον άνθρωπο.
 • Ανόργανα Στοιχεία
 • Μακροστοιχεία στους ανθρώπους
 • Απαραίτητα ιχνοστοιχεία
 • Κύριες λειτουργίες των Ιχνοστοιχείων

Η ενότητα αυτή προέρχεται από το μάθημα Χημεία Τροφίμων του Τμήματος Χημείας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  24898
Αρ. Προβολών :  127578