Εφαρμογές απτικής αλληλεπίδρασης

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η απτική αλληλεπίδραση έχει σημαντικές εφαρμογές: