Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Απτικές συσκευές

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι πλέον διαδεδομένες απτικές συσκευές είναι:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι σημερινές απτικές συσκευές: