Ανάλυση εργασιών

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Κατά την εφαρμογή της Ιεραρχικής Ανάλυσης Εργασιών καθορίζονται τα εξής:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Πόσα επίπεδα πρέπει να περιλαμβάνει ένα Ιεραρχικό Διάγραμμα Εργασιών;