Οργάνωση πληροφορίας, Θεωρία αναζήτησης πληροφορίας, Πληροφοριακή οσμή

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω προβλήματα δεν σχετίζεται με την πληροφοριακή αρχιτεκτονική ενός ιστοτόπου;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Κεντρική έννοια στη Θεωρία Αναζήτησης Πληροφορίας είναι:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με τη Θεωρία Αναζήτησης Πληροφορίας, η αναζήτηση πληροφορίας στο Διαδίκτυο παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με: