Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος αναφορικά με τις συστάσεις των βασικών αρχών σχεδίασης εικονιδίων;