Απευθείας χειρισμός: Βασικές αρχές σχεδιασμού

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιά αρχή σχεδιασμού περιβαλλόντων απευθείας χειρισμού παραβιάζει η παρακάτω αναπαράσταση ενός κάδου ανακύκλωσης αρχείων;

 

Η εικόνα υπόκειται σε άδεια ?Labeled for reuse? (Google Images)

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιά αρχή σχεδιασμού περιβαλλόντων απευθείας χειρισμού παραβιάζει η παρακάτω αναπαράσταση ενός άδειου κάδου ανακύκλωσης αρχείων;

 

Η εικόνα υπόκειται σε άδεια ?Labeled for reuse? (Google Images)

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιά αρχή σχεδιασμού περιβαλλόντων απευθείας χειρισμού παραβιάζει η παρακάτω αναπαράσταση ενός κουμπιού (button) που ξεκινάει ένα βίντεο;


Εκκίνηση